• Θεσσαλονίκη 2310 424934-5

    Στηρίζουμε τους «Γιατρούς του Κόσμου»

    Στηρίζουμε τους «Γιατρούς του Κόσμου» 400 224 plastikos_adm_is

    Η Πλαστικός Χειρουργός Γεωργία Χουρπουλιάδου – Χόρτη είναι μόνιμη υποστηρίκτρια του έργου των «ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

    Επίσης, υποστηρίζοντας το έργο του Πολυϊατρείου των «Γιατρών του Κόσμου» Θεσσαλονίκης, η Γραμματεία του Κέντρου μας δέχεται φάρμακα που δεν χρειάζεστε πλέον για να τους τα παραδώσει. Μην τα πετάτε. Το Πολυατρείο των «Γιατρών του Κόσμου» εξακολουθεί να είναι σημείο συγκέντρωσης φαρμάκων για την κάλυψη αναγκών των ασθενών που αδυνατούν να τα αγοράσουν.