• ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 6 - ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 8, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - 2310 424934-5

Αποκατάσταση μαστεκτομής

Αποκατάσταση μαστεκτομής

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή είναι μια επέμβαση που επαναφέρει το σχήμα και το μέγεθος του μαστού της γυναίκας που λόγω καρκίνου έχει αφαιρεθεί, στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση που έχει σχέση και με το μέγεθος της αφαίρεσης (ολική, μερική, ογκετομή).

Η επέμβαση γίνεται ή με χρήση ενθέματος σιλικόνης ή σε πιο δύσκολες περιπτώσεις με μεταφορά κρημνού.

Αποκατάσταση μαστεκτομής

Τις περισσότερες φορές χρειάζεται να γίνει διόρθωση και του άλλου μαστού. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο στήθος με φυσικό σχήμα, μέγεθος και προβολή που να είναι σε ισορροπία με το υπόλοιπο σώμα και συμμετρικό με το άλλο στήθος. Το σύμπλεγμα των θηλών μπορεί να ανακατασκευαστεί αργότερα για να βελτιώσει το αισθητικό αποτέλεσμα.

Οι τεχνικές ανακατασκευής του στήθους μετά από μαστεκτομή είναι πολλές και ο χρόνος διενέργειάς τους γίνεται σε συνεργασία με τον γενικό χειρουργό που διενήργησε τη μαστεκτομή και με τον ογκολόγο. Η ανασυγκρότηση μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση αυτόλογων ιστών (δέρμα, λίπος, μυς) από τον άλλο μαστό ή από άλλο σημείο του σώματος, ή τη χρήση σιλικόνης κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ.

Η πλαστικός Χειρουργός Γ. Χόρτη, μπορεί μετά από κλινική εξέταση να προτείνει την τεχνική που κάθε γυναίκα ξεχωριστά χρειάζεται και να εξηγήσει όλες τις φάσεις της διαδικασίας.

Ρωτήστε μας
close slider

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης