• Θεσσαλονίκη 2310 424934-5

    Στηρίζουμε τις «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα»

    Στηρίζουμε τις «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα» 400 225 plastikos_adm_is

    Η Πλαστικός Χειρουργός Γεωργία Χουρπουλιάδου – Χόρτη στηρίζει αδιαλείπτως τη δράση του Συλλόγου «»ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» στο οποίο είναι μέλος.